REKLAMACJE i  ZWROTY 

  • Odbierając zamówione produkty, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia. W sytuacji stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń po odebraniu przesyłki, należy je niezwłocznie, pisemnie (także/lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres (info@formal.pl) zgłosić, aby rozpocząć proces reklamacyjny. Kolejnym krokiem w składaniu reklamacji jest kontakt z pracownikiem firmy FORMAL EUROPE Sp. z o.o., w celem ustalenia jak najszybszej drogi załatwienia sprawy.

  • Reklamacje dotyczące zakupionych produktów należy składać w formie pisemnej (dopuszcza się także możliwość składania reklamacji wraz z załącznikami - Protokół Szkodowy, ewentualne zdjęcia - za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@formal.pl

  • Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest spisanie przy udziale pracowników firmy FORMAL EUROPE Sp. z o.o. (w przypadku odbioru towaru przez klienta z magazynu sprzedawcy) lub pracownika firmy kurierskiej „Protokołu Szkodowego” szczegółowo opisującego uszkodzenia i przesłanie go wraz ze zgłoszeniem reklamacji.

  • Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów nie dotyczących uszkodzeń mechanicznych/transportowych jest opinia serwisu gwaranta, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. W innych przypadkach podstawą jest „Protokół Szkodowy” spisany przy udziale pracowników firmy FORMAL EUROPE Sp. z o.o. lub pracownika firmy kurierskiej, szczegółowo opisujący uszkodzenia.

  • Do składanych reklamacji firma FORMAL EUROPE Sp. z o.o.  przekażą odpowiedź z zachowaniem terminów nie przekraczających 14 dni.

  • Klient ma prawo do zwrotu produktu w terminie do 10-ciu dni liczonych od daty odbioru towaru o ile produkt pozostaje w oryginalnym opakowaniu (nie otwartym i nieuszkodzonym) , nie był używany, nie nosi śladów używania, ani też nie jest uszkodzony. Zwrot towaru jest na koszt Nabywcy.

  • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z poz. Zmianami)" Nabywca może odstąpić od umowy sprzedaży ze sklepem www.formal.pl , bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania produktu, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać w oryginalnym opakowaniu. Nabywca jest zobowiązany, aby dostarczyć produkt na adres firmy FORMAL EUROPE Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, własnym staraniem i na własny koszt. Sklep internetowy www.formal.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt obsługi transakcji sprzedaży nie podlega zwrotowi.

     
  • Każdy zakupiony towar w sklepie www.formal.pl  jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu, należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. Lista serwisów znajduje się na jednej ze stron karty gwarancyjnej lub w instrukcji obsługi. W przypadku braku listy serwisów, należy skontaktować się z firmą FORMAL EUROPE Sp. z o.o.. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu własnym staraniem i na własny koszt na adres firmy FORMAL EUROPE Sp. z o.o., właściciela sklepu www.formal.pl

Promocje

Szczotka metalowa ze skorbakiem Longneck

23,00 zł bez VAT

(z VAT: 28,29 zł)

PRZEDTEM: 35,00 zł

Szpachla DecoLiss 24 cm z uchwytem (0,25mm)

105,69 zł bez VAT

(z VAT: 130,00 zł)

PRZEDTEM: 130,00 zł

Szpachla DecoLiss 65 cm z uchwytem (0,40mm)

203,25 zł bez VAT

(z VAT: 250,00 zł)

PRZEDTEM: 255,00 zł

Kompletna oferta specjalna

Kontakt

FORMAL EUROPE Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 77,
44-207 Rybnik

Telefon: +48 32 42 43 876
E-mail: info@formal.pl
Web:     www.formal.pl

Napisz do nas